Αρχική Σελίδα Τίτλος Σελίδας
Στοιχεία χρήστη Επιλογή Κειμένων Αναζήτηση Στατιστικά Πληροφορίες
 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ)™:

Το Σώμα Κειμένων (Corpus) του ΙΕΛ

Το σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου αναπτύχθηκε επί σειρά ετών και σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 47.000.000 λέξεις, οι οποίες αυξάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει προτάσεις του ΕΘΕΓ χρησιμοποιώντας από ένα μέχρι τρία κριτήρια. Κάθε κριτήριο μπορεί να είναι είτε μια λέξη είτε ένα λήμμα είτε κάποιος γραμματικός προσδιορισμός. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη μέγιστη απόσταση μεταξύ των κριτηρίων καθώς και το υποσύνολο κειμένων στο οποίο θα περιοριστεί η ανεύρεση. Τέλος, υπάρχουν διαθέσιμα κάποια στατιστικά στοιχεία για το γλωσσικό περιεχόμενο του ΕΘΕΓ.

Ολόκληρο το σώμα κειμένων του ΙΕΛ είναι διαθέσιμο από τις ιστοσελίδες που ακολουθούν. Για οδηγίες χρήσης και περιορισμούς, καθώς και για γενικές πληροφορίες για το σώμα κειμένων, μπορείτε δείτε στις πληροφορίες

Τα ονόματα "Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας" και "Hellenic National Corpus" αποτελούν Trademarks (™) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.

 
 
English InterfaceEnglish Interface Εξωτερικοί οργανισμοί
Μέρος του έργου ανάπτυξης του ΕΘΕΓ χρηματοδοτήθηκε
- στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΑΝ του Γ' ΚΠΣ
(έργο EXCELAN: Αριστεία στην Γλωσσική Τεχνολογία)
και
- στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2
(έργο: "Κατάρτιση σε συστήματα γλωσσικών τεχνολογιών πυρήνα στο ΙΕΛ")
Hellenic National Corpus™ (HNC)
Web Version 3.0
Copyright © 1999-2009 ILSP
All rights reserved
For information: hnc@ilsp.gr